Ugrás a tartalomhoz

Számlamagyarázat

A számlákra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával a Szolgáltató felhasználási helyenként alap- és egyéb szolgáltatásairól számlát állít ki. 

A víziközmű-szolgáltató által alkalmazandó számlakép  részletes előírásait az egységes közszolgáltatási számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 9-10. melléklete határozza meg. Ettől eltérni sem tartalmilag, sem formailag nem lehet.

A számla csak a befizetést igazoló bizonylattal együtt tekinthető kiegyenlítettnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a mintaszámla csak tájékoztató jellegű, a mintaszámla részletezettsége, az egységár, az általános forgalmi adó (áfa) mértéke és a számszaki adatok eltérhetnek az aktuális számla adataitól.

A Mezőföldvíz Kft. ügyfeleinek elégedettsége céljából a 2021. évben is elvégezte a díjszámítására a társaság által működtetett díjszámítást végző rendszerelemek állapotára vonatkozó felülvizsgálatot a HUNGUARD Kft.-vel, melynek jegyzőkönyvét és tanúsítványát jelen bejegyzés mellékleteként tekinthetik meg. 

 

Széchenyi 2020 logó