Ugrás a tartalomhoz

GINOP – 6.1.5-17-2018-00071 Munkahelyi képzések megvalósítás a Mezőföldvíz Kft.-nél

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium 2017. március 29-én hirdette meg „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című pályázatát. A Mezőföldvíz Kft.-nek 2019-ben nyílt lehetősége a támogatás átvállalására egy nyertes pályázó visszamondása miatt. A pályázat célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása.

A kedvezményezett neve: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
A projekt címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása a Mezőföldvíz Kft-nél
A szerződött támogatás összege: 41 670 252 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021. szeptember 30.
A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.5-17-2018-00071

A támogatás keretében megvalósuló képzések típusa és rövid ismertetése:

• Vezetőképzés: A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a tulajdonosi inputok felvételére, a stratégia meghatározásra, a folyamatok rendjének meghatározására. Ezen felül a hallgatók képesek legyenek a folyamatvezérlő inputok uralására és a vezetői szerepek tipizálása mellett önálló döntéshozatali rendszer kialakítására. Összességében a vezetői munka hatékonyságának növelése és egyéni vezetői készségek fejlesztése az irányadó.

• Informatikai alap képzés: A képzési program célja, hogy a résztvevők megismerjék az informatika alapjait, az internet használatát, jól boldoguljanak a szöveges dokumentumokkal és táblázatkezeléssel, ezáltal olyan tudást szerezzenek, mely alapul szolgálhat nekik és képesek lesznek erre támaszkodva bővíteni az informatikai tudásukat.

• Informatikai haladó képzés: A képzési program célja, hogy a résztvevők a már meglévő informatikai ismereteiket bővítsék, fejlesszék a számukra mindennapokban szükséges tudással, mely megkönnyítheti a napi munkavégzés folyamatát. Ennek köszönhetően a meglévő tudásuk tovább fejlesztésre kerül és új ismeretekkel bővül az Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) alkalmazások terén.

• Együttműködés fejlesztést elősegítő képzés: A képzési program célja, hogy a résztvevők a mindennapokban való együttműködését segítse elő a belső és külső kommunikáció hatékonyságának növelésével, a változásmenedzsment kezelés alapjainak elsajátításával könnyebbé tegye a ma már oly sokszor változó belső és külső környezeti hatásokat. Az együttműködés lépései, technikái és fortélyai kerül bemutatásra és tudásátadásra elméleti és gyakorlati megtapasztalás útján.

• Belső képzés: A képzési program felépítése az alábbiakra terjedt ki: A hazai víziközmű szolgáltatás környezet és a Mezőföldvíz Kft. szervezeti és működési rendje, Vízbiztonsági tervek ismertetése, Compliance szemléletet erősítő orientációs oktatás, Árvízvédelmi eljárásrend, Baleset megelőzés, Vízminőség vizsgálat, Kommunikáció, Klímaváltozás, Specifikus technikai eszközök bemutatása, gyakorlatának elsajátítása, Minőségügy – ISO. ezek elsajátításával a résztvevő a társaságra nézve komplett tudás birtokába kerül a Vízügyi munka és egészségvédelem témakörében.
• Junior vezetőképzés: A képzési program célja, hogy a résztvevők a képzést követően helyt tudjanak állni a különböző vezetői szerepekben, helyzetekben. A képzés során a résztvevők megismerhetik a jó gyakorlat ismereteit és lemodellezve kipróbálhatják a különböző szerepkörüket, Közösen, egymással tanulva, egymástól tanulva bővíthetik tudásukat, melyek biztos alapot nyújtanak a sikeres vezetői szerepkörök betöltéséhez.

• Ipar 4.0 képzés: A képzési program alapvető célkitűzése, hogy a résztvevők betekintsét nyerjenek és elsajátítsák az Ipar 4.0 működését, fejlődését, a fizikai és digitális világ közti folyamatok kiépítését, az innovációs megoldások alkalmazását.

A fentiek alapján a GINOP-6.1.5-17-2018-00071 támogatás keretében olyan tudást szerezhettek, mely a társaság működését segíti elő. A támogatásnak köszönhetően a Mezőföldvíz Kft. munkatársai mindennapi munkájukat a megszerzett informatikai, vezetői és együttműködési készségek megszerzésével hatékonyabban tudják ellátni. A képzések áthidalták az egyes szervezeti egységek közötti távolságokat és megkönnyítették az egymás közötti kommunikációt.

(A képzések részletes ismertetése a „A Mezőföldvíz Kft. GINOP -6.1.5-17-2018-00071 támogatás keretében megvalósult képzéseinek részletes adatai (2020-2021)” dokumentumban olvasható)

A képzésben részt vevő munkavállalók száma: 155 fő
A képzésben résztvevő külsős személy: 14 fő

 

 

Széchenyi 2020 logó