KEHOP-2.1.7-19-2019-00016 Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában

KEHOP-2.1.7-19-2019-00016 Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában

A KEHOP-2.1.7. keretében „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témaköre. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a konzorcium a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás érdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudja mutatni.

A fent leírt, KEHOP-2.1.7. Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában elnevezésű projektben közös konzorciumban a Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. és a Magyar Víziközmű Szövetség közösen vesznek részt.

A kedvezményezettek nevei:
- Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
- Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.
- Magyar Víziközmű Szövetség

A projekt címe: Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában
A szerződött támogatás összege: 106.654.014 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.
A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Zenei rendezvény a víztoronyban, Víztornyok éjszakája;
- Sziksóstói vízmű napok rendezvény;
- Ivókút, párakapu létesítése;
- Használt étolaj begyűjtő kampány, amit iskolai foglalkozások keretében népszerűsítenek;
- Szegedi Vízmű környezettudatos tevékenységének bemutatása filmek segítségével;
- Mesejátékok a szegedi vadasparkban, iskolai és óvodai csoportok részére víz-érték fókusszal;
- Szent István téri víztoronyban, bemutatóhely kialakítása;
- Megjelenés a Borfesztiválon, Halászléfesztiválon, SZIN-en, vizes sportrendezvényeken;
- Tájékoztató kiadványok készítése;
- Honlap kiegészítése, mobil applikáció, papírmentes kommunikáció kiterjesztése;

Megvalósításért felelős: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
- A VÍZ ÉLETÜNK KÖZÖS FORRÁSA, A SZENNYVÍZ KÖZÖS PROBLÉMÁNK, MIINDKETTŐ KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK - avagy felelősség az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés biztosítása érdekében - lakossági és szolgáltatói oldalról megközelítve;
- Biológia – kémia – fizika óra kicsit másképp – más szemszögből – más megvilágításban;
- Ügyfélszolgálatokon a várakozók számára történő filmvetítés, tájékoztatás - "A VÍZ ÉLETÜNK KÖZÖS FORRÁSA, A SZENNYVÍZ KÖZÖS PROBLÉMÁNK, MIINDKETTŐ KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK;
- Egy csepp víz, egy cseppfigyelem… - párakapuk elhelyezése;
- Víz, az élet bölcsője” című rajzpályázat;

Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.
- Ivókutak létesítése;
az adott térség ivóvízminőségét, a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeit bemutató szemléletformálási akciók;
- Térségi városok iskolái részére víz világnapi eseményeken szemléletformáló, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek részére;
- Térségi városok helyi rendezvényein, fesztiválokon figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
- Csatornahálózati illemtan programhoz tájékoztató füzetek, kiadványok, promóciós anyagok, szórólapok stb. készítése;

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség
- Kiadványok készítése a témához illeszkedően;
- Projekt aloldal létrehozása a MaVíz honlapján, ehhez tartalomgyártás;
- Média- és plakátkampány;

Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Magyar Víziközmű Szövetség - Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
- Szemléletformáló workshop és tájékoztató;

Megvalósításért felelős: Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. - Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.

+36-80-442-442 ugyfel@mezofoldviz.hu E-számla keresés