Ugrás a tartalomhoz

Nyereményjátékot hirdetett a Mezőföldvíz Kft. a Bonyhádi, Dunaföldvári és Dunaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodáin megjelenő ügyfelek részére

Nyereményjátékot hirdetett a Mezőföldvíz Kft. a Bonyhádi, Dunaföldvári és Dunaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodáin megjelenő ügyfelek részére

Nyereményjátékot hirdetett a Mezőföldvíz Kft. a Bonyhádi, Dunaföldvári és Dunaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodáin megjelenő ügyfelek részére

A Mezőföldvíz Kft. 2022. november 7-étől nyereményjátékot hirdetett az „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában” tárgyú KEHOP 2.1.7-19-2019-00016 számú szemléletformáló kampány részeként.

Játékfelhívás

A nyereményjátékot a Mezőföldvíz Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46.) szervezi (Szervező). A játék az „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában” a KEHOP 2.1.7-19-2019- 00016” projekthez kapcsolódóan kerül megszervezésre 2022. november 7-től összesen 1,5 hónapig (vagyis 6 héten keresztül).

Részvételi feltételek

Az a személy jogosult a nyereményjátékban való részvételre, aki 2022.11.07. és 2022. december 16. között személyes ügyintézés céljából megjelenik a Mezőföldvíz Kft. Bonyhádi, Dunaföldvári vagy Dunaújvárosi Ügyfélszolgálati Irodáján és ügyintézést kezdeményez. A játékos a nyereményjátékban kizárólag a korábban megadott ügyfélszolgálati irodákon történő személyes megjelenés esetén vehet részt.

A nyereményjátékban a Mezőföldvíz Kft. ügyfélszolgálati munkatársai nem vehetnek részt.

A játékos a játékban való részvétellel megerősíti, hogy a játékszabályzatot, valamint az általános nyereményjáték szabályzatot megismerte és elfogadta.

Ezt követően leadja az ügyintéző által kiadott 5 kérdésből álló kvízt, melyen maradéktalanul kitöltötte személyes adatait. Az ügyintéző 2 db-ból álló sorszámozott sorsjegy egyik felét az ügyfél részére átadja, másik felét pedig az urnába dobja, előkészítve ezzel a sorsolást.

Lehetséges nyeremények

A heti nyereményjáték időtartama minden tárgyi hét hétfői napjától péntekig tart. A heti nyeremények sorsolására minden tárgyhetet követő első munkanapon kerül sor 2 fő jelenlétében. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A nyerteseket a Mezőföldvíz Kft. munkatársa telefonon értesíti. A heti sorsolás nyertesei a nyereményjátékot záró sorsolásban nem vehetnek részt.

Heti nyeremények:

  • 1 db 10 000 Ft értékű Líra ajándékkártya (könyvajándékutalvány)
  • 2 db 10 000 Ft értékű Decathlon (sport) ajándékutalvány

A nyereményjáték záró sorsolásán a teljes meghirdetett időszak valamennyi játékosa részt vesz, kivéve azon személyek, akiket a heti sorsolás során kihúztak már. A nyereményjátékot záró sorsolásra 2022. december 19-én (hétfőn) kerül sor 2 fő jelenlétében. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. A nyerteseket a Mezőföldvíz Kft. munkatársa telefonon értesíti.

Nyereményjátékot záró nyeremények

  • 1db FELDOBOX – Családi Móka ajándékutalvány/-doboz
  • 1 db FELDOBOX – Aktív pihenés ajándékutalvány/-doboz
  • 1 db FELDOBOX – ajándékutalvány/-doboz A projekt időtartama: 2022. november 07.- 2022. december 19.

A játék időtartama: 2022. november 07.- 2022. december 16.

Nyeremények átvétele

A nyeremények EU-s támogatásból – az „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában” a KEHOP 2.1.7-19-2019- 00016 projekt – keretében kerültek beszerzésre.

A heti vagy a projektet záró sorsolás nyerteseit a Mezőföldvíz Kft. munkatársa telefonon vagy e-mailben értesíti. A nyereményeket az ügyintézésül szolgált és érintett ügyfélszolgálati irodán lehet átvenni minden esetben átvételi elismervény aláírása és képrögzítés (fotó készítése) ellenében az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében.

Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélés szerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a Nyereményt 10 (tíz) napon belül nem veszi át, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Nyereményjátékból kizárja magát, és ezt követően a Nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. A Játékszabályra, a Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága

alá tartoznak. A Játékszabályt a Szervező a www.mezofoldviz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben saját belátása szerint megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi.

GDPR

A nyereményjáték szervezője tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy a megadott adatok személyes adatoknak minősülnek, ezért a szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés során a törvényes rendelkezések és az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint jár el, az adatokat eltérő célra nem használja fel. Az adatokat csak az adatkezelő munkatársai és a jogszabályban erre feljogosított személyek és hatóságok ismerhetik meg, azokat tovább nem adhatják. Az adatkezelés időtartama a projekt lezárását követő fenntartási időszak és záró ellenőrzések befejezése. Az Adatkezelési szabályzatban foglaltak megismerését lehetővé tesszük. A kvíz kitöltésével az adatkezeléshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megfelelőnek tartja. Ez a hozzájárulás akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelő tájékoztatja a résztvevőket, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint –

  • tájékoztatást kérhetnek saját adatainak kezeléséről,
  • kérhetik a személyes adatok helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
  • a személyes adatok kezelése ellen – a törvényben meghatározott esetekben – tiltakozhatnak,
  • jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett jogaira és jogorvoslati lehetőségeire az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak irányadók.

2022.11.07.

Mezőföldvíz Kft.

Széchenyi 2020 logó