Ugrás a tartalomhoz

Vízió

Küldetésünk

Az új víziközmű törvény követelményeinek megfelelő regionális társaság létrehozása és működtetése a 2012-ben kialakított új folyamatok és szabályozás alapján, a jelenlegi szervezet és működés továbbfejlesztésével.
Mindezt úgy, hogy az átalakulással egyidőben a vízellátási, valamint a szennyvízelvezetési- és tisztítási alapszolgáltatások zökkenőmentesek legyenek és felelős gazdálkodás fenntartásával szolgáljuk a fogyasztóink és a tulajdonosaink bizalmát.

Alapítási alapelveink

Tiszta profil

Az egyértelmű elszámolás és átláthatóság miatt a társaság alaptevékenysége a víziközmű szolgáltatás (TEÁOR 3600, 3700). Egyéb, de csak kizárólag nyereséges másodlagos tevékenységek elkülönített nyilvántartása, számviteli szétválasztása megoldott.

Tulajdon (társasági képviselet)

Az ellátásért felelős önkormányzatnak legyen beleszólása a szolgáltatást nyújtó szervezet működésébe. A társaságon belüli tulajdoni arány a FOGYASZTÓI EGYENÉRTÉK és az alapítók vagyona figyelembe vételével kerül meghatározásra. A társaságon belüli szavazati arányt a TULAJDONI ARÁNY  és a KISEBBSÉGI TULAJDONOSOKAT IS VÉDŐ elv határozza meg.

Megfelelő szolgáltatási színvonal

A szolgáltató társaság ésszerű és átlátható folyamatok mentén olyan műszaki-gazdasági rendszert működtessen, amellyel a szolgáltatás színvonalának megfelelőségét biztosítani tudja. Az ellátásért felelős önkormányzat kötelezett arra, hogy az üzemeltető által fizetett bérleti díjat a víziközmű rendszer felújítására, pótlására fordítsa a törvényben előírt gördülő fejlesztési terv alapján.

Elfogadható szolgáltatási díj és a költségmegtérülés elve

A társaság az üzemeltetés és a gazdálkodás biztonságának elsődleges szem előtt tartása mellett, a költségek minimalizálása alapelvének érvényesítésével a szolgáltatási díj alacsony megállapításában érdekelt. Nem a profit maximalizálását, hanem a költségek minimalizálását tartja szem előtt. Társaságunk képes a közműadót kigazdálkodni, hitelfelvételre nem szorul, ingatlanjainkat, eszközeinket jelzálog nem terheli.

Foglalkoztatás

Az önkormányzati tulajdonú, korábbi üzemeltető társaságok alkalmazottjainak továbbfoglalkoztatására meghatározott ideig, lehetőség szerint a jelenlegi szolgáltatási területen igyekszik garanciát vállalni az új társaság.

Informatikai szolgáltatási háttér

A műszaki és adminisztratív alapszolgáltatásokat már kiépített korszerű informatikai háttér segíti. A call centeres ügyfélszolgálat mellett ügyviteli területen a LIBRA integrált vállalatirányítási rendszert, elektronikus dokumentumkezelésnél az xFLOWer integrált iktató-, dokumentum- és iratkezelő rendszert, műszaki területen és térinformatikában pedig a Rudas&KarigGISPAN Aqua rendszerét alkalmazzuk. Az ügyfél- és partnerkapcsolatokban professzionális honlapunkra támaszkodunk.

Irányítás

Az ügyvezető a munkaszervezet működését a központi szervezet útján irányítja és ellenőrzi. A cég paksi központja tervezi, koordinálja és felügyeli az alaptevékenységet végző területi egységek gazdálkodási, szolgáltatási és egyéb feladatait. A főmérnökségek területén a műszaki-szolgáltató egységek (üzemek) irányításával végzik a viziközművek működtetését, végrehajtják a közüzemi szolgáltatás operatív feladatait.

Széchenyi 2020 logó