Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK

Ügytípus / Igény Honlap E-mail Telefon Személyesen Posta
Ivóvíz bekötés X
Szennyvíz bekötés X
Mérőóra-állás bejelentés X X X X X
Tulajdonosváltás X X X
Adatváltozás X X X
Számlareklamáció X X X X
Számlamásolat kérése X X X X
Csőtörés X X X X X
Locsolási mellékmérő felszerelése X X X
Részletfizetés X x X X
Csekkpótlás X X X X
Műszaki hibabejelentés  x  x X X

 

A Közszolgáltatási szerződés megkötése: A Közszolgáltatási szerződés általános esetben azt követően jön létre, hogy azt a Szolgáltató képviselője és a Felhasználó (képviselője) is aláírta. A Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Szolgáltató és a Lakossági felhasználó között a Közszolgáltatási szerződés a Víziközmű-szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) is létrejön, tekintet nélkül arra, hogy a Lakossági felhasználó a Szolgáltató ajánlati kötöttségének idején belül nem juttatta vissza a Szolgáltatónak az aláírt Közszolgáltatási szerződést. Ez esetben a Szolgáltató a Közszolgáltatási szerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles azt írásba foglalni, és aláírásra a Lakossági felhasználónak megküldeni.

A Közszolgáltatási szerződés tárgya: A Közszolgáltatási szerződés tárgya egy vagy több Víziközmű-szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtása és a Felhasználó általi igénybevétele. A Szolgáltató – az üzemeltetési szerződésében meghatározott keretek között, a Víziközmű-rendszer teljesítőképességének mértékéig – a Felhasználók részére Víziközmű-szolgáltatást nyújt, és Víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.

A Közszolgáltatási szerződés hatálya: Közszolgáltatási szerződés hatálya: A közszolgáltatási szerződés lakossági felhasználó esetében a közszolgáltatási szerződés írásban történő megkötésével, vagy ráutaló magatartással, a víziközmű- szolgáltatás igénybevételével, új bekötés esetén a bekötés üzembe helyezését követően, nem lakossági felhasználóval kizárólag a közszolgáltatási szerződés írásban történő megkötésével, új bekötés esetén a bekötés üzembe helyezését követően határozatlan időre jön létre. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: új bekötés esetén a bekötés üzembe helyezésének időpontja, felhasználóváltás/tulajdonosváltás esetén a felhasználóváltás/tulajdonosváltás tényének a szolgáltató irányába történő bejelentésének időpontja. 

A Közszolgáltatási szerződések típusai: lakossági, társasházi és közületi.

Széchenyi 2020 logó