Ugrás a tartalomhoz

Fizetés

A számlakiegyenlítés módjai

Pénztári (készpénzes vagy bankkártyás) befizetés

Ha a Felhasználó a számlát a Szolgáltató pénztárában kívánja kiegyenlíteni, akkor a pénztáros a készpénz átvételét bevételi pénztárbizonylat kiállításával köteles igazolni. A Felhasználó csak a Szolgáltató által már számlázott szolgáltatások díjait rendezheti a pénztárban.

Készpénz átutalási megbízás (csekk)

A Felhasználó a számla ellenértékét kiegyenlítheti postán vagy pénzintézetben történő befizetéssel, a számlához mellékelt készpénzátutalási megbízás felhasználásával.

Csoportos beszedési megbízás

A Felhasználó választhatja fizetési módként a csoportos beszedési megbízást. Ez esetben a számlavezető pénzintézetnél csoportos beszedési megbízást kell adnia. Folyószámláról fizetőnek tekinthető a Felhasználó a pénzintézet értesítését követően. Ha a számlázás megkezdéséig a pénzintézet nem, vagy nem a pénzforgalomról szóló előírásoknak megfelelően értesíti a Szolgáltatót a csoportos beszedési megbízási szerződés megkötéséről vagy módosításáról, a Szolgáltató a Felhasználót készpénzátutalási megbízással fizetőnek tekinti. Ha a számlázás megkezdéséig a Felhasználó, vagy a pénzintézet nem értesíti a Szolgáltatót a csoportos beszedési megbízási szerződés megszűnéséről vagy felfüggesztéséről, illetve ha a megbízás fedezethiány, vagy egyéb ok miatt nem teljesíthető, akkor a Felhasználónak a kézbesített számla alapján kell gondoskodnia a határidőre történő kiegyenlítésről. A pénzintézetnek adott csoportos beszedési megbízás módosítása – új felhatalmazás – nélkül és az erről szóló pénzintézeti értesítés megküldéséig a Szolgáltatónak nincs jogosultsága másik vagy új Felhasználási hely esedékes számláit a pénzintézethez beszedésre benyújtani. A Szolgáltató egy alkalommal kísérli meg a Felhasználó folyószámlájáról a szolgáltatás ellenértékének beszedését. A nem teljesített megbízások esetén a Felhasználó köteles egyéb módon gondoskodni a befizetésről, ennek elmulasztása esetén pedig a késedelmes fizetés jogkövetkezményeit lehet alkalmazni (XXXI pont).

Banki átutalás

Ez esetben a számlakiegyenlítést a Felhasználó kezdeményezi pénzintézetének utasításával.

Széchenyi 2020 logó