Ugrás a tartalomhoz

Háromnegyed éves beszámoló és 2020. évi irányelvek a Mezőföldvíz Kft. taggyűlése előtt

47 település, egy csónak, egy jövőkép … A Mezőföldvíz Kft. idén immár második alkalommal hívta össze tulajdonosait és tartotta meg taggyűlését 2019. november 28-án a paksi Erzsébet Nagy Szállodában. A napirend első blokkjának legfontosabb pontja – a mandátumuk 2019. december 31-ével történő lejárása okán –a Felügyelőbizottság tagjainak megújítására irányult. Közel három…

47 település, egy csónak, egy jövőkép …

A Mezőföldvíz Kft. idén immár második alkalommal hívta össze tulajdonosait és tartotta meg taggyűlését 2019. november 28-án a paksi Erzsébet Nagy Szállodában.

A napirend első blokkjának legfontosabb pontja – a mandátumuk 2019. december 31-ével történő lejárása okán –a Felügyelőbizottság tagjainak megújítására irányult. Közel három éves elnökség után Leber Ferenc a további megbízatásról lemondott. A Taggyűlés határozatban köszönte meg Leber úr eddigi munkáját. Helyére Paks Város Önkormányzata, mint a társaság többségi tulajdonosa Ulbert Sándort, a Gazdasági Bizottság elnökét jelölte. Így a Taggyűlés Filóné Ferencz Ibolyát (Bonyhád) és Horváth Zsoltot (Dunaföldvár) újraválasztotta, Ulbert Sándort pedig egyhangúlag megválasztotta 5 éves időtartamra.

Ezt követően Csapó Sándor ügyvezető igazgató beszámolt a társaság 2019. III. negyedévi helyzetéről. Az értékesítési adatok, a bevételek és költségek mellett hosszabban elemezte a foglalkoztatási és bérhelyzetet: szinte kezelhetetlennek jellemezte a magas fluktuációt, a jó szakemberek elvándorlásának pótlását. Az összehasonlító adatokból kiderült, hogy a Mezőföldvíz Kft. munkatársai az elmúlt 3-4 évben, mintegy 15-20%-os bérhátrányba kerültek az ipari átlaghoz képest. Az átlagos paksi keresetek esetében ez a lemaradás ennek akár a duplája is lehet. A jó működés két nagy kockázatát azonosította: az elégséges finanszírozás és a megfelelő munkaerő hiányát. Ezeket rövid távon kell kezelni, amelyekhez a tulajdonosok hozzájárulása elengedhetetlen.

A beszámoló és a 2020. évre várható adatok ismertetését követően a tulajdonosok közel  90 %-os arányban döntöttek a társaság megerősítését célzó további 150 milliós tőkeemeléséről, valamint a 2013-ban befagyasztott, illetve csökkentett díjak veszteségarányos kompenzációjáról. Ezt a kompenzációt a többség működés-támogatási megállapodás keretében tervezi biztosítani a Mezőföldvíz Kft. részére.

Ezek a döntések egy jelentősebb – év elejétől átlagosan mintegy 10%, majd év közepétől újabb 10 % közötti – bérfelzárkóztatásra is lehetőség adnak, amely elengedhetetlen a jó szakemberek megtartásához.

A társaság ezekkel a döntésekkel felkészült a Paks2 beruházással összefüggő térségi víziközmű fejlesztésekre is.

A társaság Taggyűlése határozatban fejezte ki elkötelezettségét a társaság jövőjének biztosítására. A fő tulajdonosok köszönetüket fejezték ki az ügyvezetés és minden munkavállaló részére, hogy a nehéz körülmények között is fenn tudták tartani az ellátás biztonságát és színvonalát.

Széchenyi 2020 logó