Ugrás a tartalomhoz

Felhívás a „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” közösségi tanulmányi versenyére

A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi partnerségben a Magyar Víziközmű Szövetséggel, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-vel sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 kódszámú, „A víziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” című pályázati felhívásra, melynek keretében 106.654.014 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat központi eleme háztartások csapadékvíz-hasznosítási lehetőségeinek és előnyeinek széleskörű bemutatása, valamint a csapadékvíz-gyűjtés technikai feltételeinek ismertetése. Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témaköre. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a konzorcium a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudja mutatni. A Konzorcium tagjai szeretnének „jó gyakorlat” bevezetésével a helyes csatorna használatra fókuszálni, hisz ez elengedhetetlen élő vizeink vízinőségének szempontjából.

1. A tanulmányi verseny kiírója
A Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

2. A tanulmányi verseny céljai
A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:
– a szennyvíz etikett szabályaira
– a szennyvízgyűjtő és tisztító hálózat és üzem főbb jellemzőire, jelentőségére
– a háztartási szennyvíz mennyiség csökkentésének lehetőségeire
– szürkevíz használat technológiai megoldásaira és előnyeire

A támogatott projekt kódja: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016
A támogatott projekt megnevezése: Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

3. A tanulmányi verseny célcsoportjai
A közösségi tanulmányi versenyre köznevelési és szakképzési intézmények jelentkezését várjuk. Pályázók lehetnek azon köznevelési intézmények, illetve szakképző intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) amelyek a Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) működnek, azaz székhellyel vagy feladatellátási hellyel rendelkeznek.

A tanulmányi versenyre jelentkezők köre:
– általános iskolák, beleértve a felső és alsó tagozatot egyaránt
– középfokú köznevelési intézmények (gimnáziumok),
– szakképző intézmények (szakgimnáziumok, szakképző iskolák).

Célcsoport tagjai azon köznevelési tanuló jogviszonnyal rendelkező természetes személyek, valamint köznevelésben résztvevők, akik a Szegedi Vízmű Zrt., a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. szolgáltatási területén elhelyezkedő településeken (a települések mellékletben találhatók) laknak vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkeznek a következő korcsoportokban:

– az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
– az általános iskola felső tagozatán tanulók,
– középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

4. A közösségi tanulmányi verseny témakörei
A tesztek, kvízek, feladatok a következő témák elsajátítására irányulnak:
• a szennyvíz etikett szabályaira
• a szennyvízgyűjtő és tisztító hálózat és üzem főbb jellemzőire, jelentőségére
• a háztartási szennyvíz mennyiség csökkentésének lehetőségeire
• szürkevíz használat technológiai megoldásaira és előnyeire

A támogatott projekt kódja: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016
A támogatott projekt megnevezése: Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

5. A tanulmányi versenyen való részvétel módja
A verseny alapvetően fizikai helyszíneken, a tanulók személyes részvételével kerül megszervezésre iskolai tematikus projektnapok keretein belül, papír alapú tesztek, feladatsorok kitöltésével.
Emellett van lehetőség online módon is részt venni a tanulmányi versenyben egy applikáció segítségével. Az applikáció neve V-GO, amely webes alkalmazásként (asztali vagy hordozható számítógép esetén) elérhető a v-go.hu weboldalon, illetve letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a következő linkeken (kattintani a „ctrl” billentyű egyidejű használatával szükséges):

IOS Applikáció

Android Applikáció

Web Applikáció

6. A tanulmányi versenyre való jelentkezés módja
Az fizikai helyszíneken megszervezett tanulmányi verseny esetében az iskolai tematikus projektnap keretében biztosítható a tanuló jelentkezése és részvétele Jelentkezési Lap segítségével.

Jelentkezni továbbá on-line módon a V-GO applikáción keresztül történő regisztrációval is lehet. A mobilos regisztrációt követően a megadott e-mail címre visszaigazolás érkezik. Ezt követően jelenik meg az applikációban „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” küldetés (továbbiakban Küldetés), amelyet a tanulmányi versenyen való részvételhez teljesíteni kell. A megjelenő teszt (Küldetés) kitöltése és elküldése a tanulmányi verseny teljesítését jelenti, azaz a jelentkező részt vett a tanulmányi versenyen.

7. Határidők, a tanulmányi verseny időtartama
A „Szegedi-Kiskunsági-Mezőföldi Vízőrzők” küldetés tesztje 2022. október 1-től 2022. november 16-ig tölthető ki.
A verseny időtartama: 2022. október 1. – 2022. november 16.

8. Szülői hozzájárulás
Fontos, hogy amennyiben a fizikai helyszíneken Jelentkezési Lap kitöltésével valósul meg a tanuló részvétele akkor a 18, az on-line részvétel esetén pedig a 16 év alatti diák esetében

A támogatott projekt kódja: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016
A támogatott projekt megnevezése: Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában szükség van a szülő hozzájárulásához, amit egy nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével tudnak megtenni!

A célcsoport tagok a papír alapú tanulmányi versenyre Jelentkezési Lap kitöltésével és a tanulmányi verseny kiírója munkatársának vagy a kiíró, mint adatkezelő által ezzel megbízott személynek, mint adatfeldolgozónak való átadásával jelentkezhetnek. A Jelentkezési Lapon a nyilatkozat megtételéig és átadásáig személyes adatok megadására, így személyes adatok kezelésére nem kerülhet sor. A fizika helyszínen megrendezett tanulmányi versenyen a köznevelési vagy szakképzési intézmény segítségével biztosítjuk kiskorú résztvevők esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését.
Az on-line részvétel esetén diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot a V-GO-n belül a Profilom/beállítások menüponton belül a Szülői nyilatkozat feltöltése gombra kattintva lehet feltölteni vagy v-go@mi6.hu e-mail címre kell visszaküldeni. Az e-mail tárgyában a tanuló nevét fel kell tüntetni. A 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a küldetésekben, azonban a küldetésekben elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha visszaérkezik a szülői nyilatkozat. Amennyiben ez nem történik meg a 16 év alatti diákok esetében, úgy a regisztrációjuk és összes tevékenységük törölve lesz a rendszerből! A szülői nyilatkozatot a Küldetés teljesítését követő 14 napon belül, de legkésőbb a tanulmányi verseny lezárásáig, 2022. november 15-ig el kell küldeni a megadott e-mail címre!

9. A tanulmányi versenyfelhívás elérhetősége
A Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. honlapján a pályázati felhívás elérhető.

10. A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája
– tanulmányi versenyfelhívás,
– a V-GO applikáció letöltésének és használatának ismertetője,
– pályázatra jogosult települések listája, ahonnan kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

A támogatott projekt kódja: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016
A támogatott projekt megnevezése: Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

11. Az értékelés szempontjai
– jó válaszok aránya,
– a kitöltés időtartama.

12. Díjazás, eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre 2022. decemberében kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.
Iskolai tagozatonként (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola) az első 5 versenyző részesül díjazásban, akik a legjobb eredménnyel és leggyorsabban töltik ki a tesztet.
Díjazásban részesül az első 3 köznevelési vagy szakképzési intézmény is, ahonnan létszámarányosan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben.

13. További információk
További információk a szkmvizorzok.vgo@gmail.com e – mail címen és a +36302701193 telefonszámon kérhetők.

14. A módosítás joga
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már verseny tesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

15. Háttéranyagok a felkészüléshez
A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik a pedagógusok számára:

Óravázlatok általános- és középiskolásoknak: Vízörzők_oravazlatok.pdf
Alsó tagozat: SZEGEDViZ_ALSo_TAGOZAT.pptx
Felső tagozat: SZEGEDViZ_FELSo_TAGOZAT.pptx
Középiskola: SZEGEDViZ_KoZePISKOLA.pptx

A támogatott projekt kódja: KEHOP-2.1.7-19-2019-00016
A támogatott projekt megnevezése: Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klíma változás korában

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik a diákok számára:

Ajánlott weboldalak:

Széchenyi 2020 logó