Ugrás a tartalomhoz

Adatvédelem – Közérdekű adatok kezelése

Adatvédelmi tájékoztatás

A honlap teljes tartalma a Mezőföldvíz Kft. tulajdona, a szerzői jog védelme alatt áll, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Mezőföldvíz Kft. kizárólagosan jogosult. A Mezőföldvíz Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy jövőbeni reprodukálása nem megengedett. A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos.

A honlap a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Mezőföldvíz Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő törlésére, módosítására vagy kiegészítésére. A Mezőföldvíz Kft. törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására. A Mezőföldvíz Kft. nem vállal felelősséget a honlap megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért. A  Mezőföldvíz Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, Mezőföldvíz Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

A Mezőföldvíz Kft. bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt a Mezőföldvíz Kft. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. A Mezőföldvíz Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalról elérhető más honlapok tartalmáért. A felhasználók felelőssége a vírusok és minden más káros tartalom elleni védekezés, illetve annak biztosítása, hogy a megtekintett weboldalakról ilyenek ne kerülhessenek számítógépükre.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Paksi Járásbíróság, illetőleg a Szekszárdi Törvényszék perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Adatvédelmi tisztviselő

Az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete – más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg, a közérdekű adatokra nem terjed ki.

A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a közfeladatot ellátó szervek esetében adatvédelmi tisztviselőt ki kell kijelölni . A víziközmű szolgáltatók közfeladatot ellátó szervnek minősülnek. A Mezőföldvíz Kft. vezető adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Pecsó Katalin

Telefon: 06 30 443 6004
Email: adatvedelem@mezofoldviz.hu

Az adatvédelmi tisztviselő segíti az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben. Az adatvédelmi tisztviselőnek különösen a következő feladatokat kell ellátnia:

  • tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint azok alkalmazottai részére az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
  • ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos összes jogszabálynak való megfelelést, ideértve az auditokat, a figyelemfelkeltő tevékenységeket, valamint az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet képzését;
  • tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
  • kapcsolattartó pontként működik azon érintettek számára, akik személyes adataik kezelésével és jogaik gyakorlásával kapcsolatban keresik meg;
  • együttműködik az adatvédelmi hatóságokkal, és kapcsolattartó pontként működik a hatóságok felé az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

A felhasználók minél szélesebb körű adatvédelmi tájékoztatása érdekében az alábbi témájú tájékoztatókat tettük közzé:

– Web-es adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

– Hangrögzítéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

– Tájékoztató álláspályázatra jelentkezők részére

– Tájékoztató strand kamerarendszer üzemeltetéséről

Letölthető dokumentumok

A Mezőföldvíz Kft. 11/2021. évi szabályzata a közérdekű adatok megismeréséről és közzétételéről (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatási adatai a NAIH részére A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 1. sz mell: Táj. fogyasztók személyes adatainak kezeléséről (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 2. sz mell: Titoktartási nyilatkozat (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 3. sz mell: Táj. kamerával megfigyelt területről (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 4. sz mell: Táj. telefonos hangrögzítéssel kapcs adatkezelésről (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 5. sz mell: Táj. a gépjárműhasználattal kapcs. adatkezelésről (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 6. sz mell: adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kockázatok meghatározása (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 7. sz mell: Adatvédelmi incidens nyilvántartás (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 8. sz mell: adatfeldolgozói szerződés (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 9. sz mell: Válaszlevél az adatbázisba kerülő önéletrajzokra (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 10. sz mell: Táj. a személyiségi jogok munkaviszonyból eredő korlátozásáról (2021.12.13.) A Mezőföldvíz Kft. 10/2021. évi szabályzata az adatvédelemről - 11. sz mell: Segédanyag az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítéséhez (2021.12.13.) WEB-es adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (2021) Hangrögzítéssel_kapcsolatos_adatvédelmi_tájékoztató (2021) Tájékoztató_álláspályázatra_jelentkezők_részére (2021) Paksi Ürgemezei Strand - Tájékoztató kamera rendszer üzemeltetéséről (2022)
Széchenyi 2020 logó